Müügitingimused

1. MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1. Müügitingimused kehtivad kribinkrabin.eu internetipoe klientide (edaspidi Klient) ja kribinkrabin.eu omaniku Krabin OÜ (edaspidi kribinkrbin.eu) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja kribinkrabin.eu vahelisi suhteid kribinkrabin.eu hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
1.4. Kribinkrabin.eu jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Makseid vahendab Maksekeskus AS.
Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel kribinkrabin.eu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. Kodulehel võib esineda illustratiivse tähendusega tootepilte, nendel juhtudel on hetkel saadaolevad värvi/materjali valikud esitatud tootevaates.
1.6. Kribinkrabin.eu ja Klient soovivad kaubelda kribinkrabin.eu veebilehekülje https://kribinkrabin.eu kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Kribinkrabin.eu  internetipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades,
kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. TOOTED

2.1. E-poes kuvatavate toodete laos olemasolu või oodatavat tarneaega näeb vastava toote kirjelduses. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
2.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
2.5. Klient kinnitab, et on vähemalt 18 aastane.
2.6. Klient valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks). Tellimus saadetakse kinnitamiseks kribinkrabin.eu -le, kust väljastatakse tellimuse kinnitus, mis saadetakse tellimuses märgitud e-posti aadressile.
2.7. Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Kribinkrabin.eu ei vastuta täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
2.8. Müügitehing loetakse kinnitatuks peale Kliendi poolse tellimuse kinnitamise.

3. OSTU SOORITAMINE

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkel, kui toote juures on klikitud lingile „Lisa korvi“.
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu saab muuta. Samuti saab muuta toote tellitavat kogust.
3.3. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele, ostukorvi lisamine ei broneeri toodet.
3.4. Tellimuse vormistamise jätkamiseks tuleb klikkidae lingile „Edasi kassasse”. Klient suunatakse tellija andmete leheküljele. Tellimust saab esitada külalisena või registreeritud kasutajana. Tellija andmete lehel tuleb sisestada nõutavad andmed ning klikkida nupule „Telli”.
3.5. Edasi valib Klient omale sobiva kauba kättesaamisviisi.
3.6. Järgmise etapina saate valida, kas tasute tellimuse eest pangaülekandega Kliendi poolt märgitud e-mailile saadetud Tellimuse kinnituse alusel või Paypal vahendusel. Tellimuse kinnitus saadetakse automaatselt Kliendi e-posti aadressile pärast vajutust nupule “Esita tellimus”.
3.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.8. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) tellimuse kinnituse järgselt tasumisele kuuluva summa laekumisest Krabin OÜ arvelduskontole.

4. HINNAD

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2. Kribinkrabin.eu on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub kribinkrabin.eu tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

Kauba kättetoimetamise riigiks on Eesti ja Soome.
5.1. Vastavalt Kliendi valikule toimetatakse kaup Kliendile järgmistel viisidel:

Pakk DPD Pickup pakiautomaadid ja pakipoed 3,90 €
Smartpost pakiautomaat hind 3,90 €
Omniva pakiautomaat hind 3,90 €
Pakk Kliendi valitud postkontorisse 4,00 €
Kulleriga kätte soovitud aadressile 5,50 €
5.2. Postitame laos oleva kauba kolme tööpäeva jooksul peale tellimuse eest raha laekumist Krabin OÜ arvelduskontole.
5.3. Meie e-poes on võimalik kaup kätte saada järgmiste postiteenustega:
OmnivaItella SmarPostDPD Pickup

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil krabin.info@gmail.com. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus alates kauba Kliendini jõudmisest. (Välja arvatud pesu ja ujumisriiete korral). 14-päevase tagastusõiguse korral ei pea Klient tagastamist põhjendama.
7.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
7.3. Klient võib lepingust taganemiseks kasutada taganemisavalduse tüüpvormi (justiitsministri 17.12.2013 määrus nr 41) või esitada kribinkrabin.eu -le vabas vormis ühemõttelise taganemisavalduse. Kui Klient kasutab taganemisavalduse edastamiseks kribinkrabin.eu veebilehte või e-posti aadressi krabin.info@gmail.com, saadab kribinkrabin.ee Kliendile kinnituse taganemisavalduse kättesaamise kohta.
Taganemisavaldus peab sisaldama järgmist informatsiooni: Kliendi nimi, tellimuse number, tagastatava kauba nimetus ja arveldusarve number.
7.4. Lepingust taganemisel tuleb Kliendil ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
7.5. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist. Samuti tagastatakse kauba ostmisega seotud postikulu. Kauba tagasi saatmise kulu Kliendile tagastamisele ei kuulu.
7.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Krabin OÜ-le.
7.7. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Müügitingimuste punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Kliendile ei tagastata ning tagastatud toode jääb kribinkrabin.eu juurde hoiule. Hoiustamise või Kliendile toote tagastamisega seotud kulud katab Klient.
7.8. Kui tagastamisele kuuluv asi eu vasta tellitule, on näiteks vale või defektiga toode, tagastatakse ka tagasi saatmise kulu.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
8.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama kribinkrabin.eu-d probleemist
e-posti aadressil krabin.info@gmail.com ning esitama järgmise informatsiooni:
– nimi ja kontaktandmed;
– kaebuse esitamise kuupäev;
– toote puudus (defekti kirjeldus, fotod);
– kribinkrabin.eu-le esitatav nõue
– viidata tuleb tehingu sooritamist tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.
Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda kribinkrabin.eu-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
8.3. Peale pretensiooni esitamist kohtustub kribinkrabin.eu Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.
8.4. Puudusega toote/detaili asendamise korral on kribinkrabin.eu-l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote/detaili tagastamist.
Kribinkrabin.eu kannab toote/detaili parandamisega või asendamisega seotud kulud.
8.5. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote/detaili parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kribinkrabin.eu keeldub õigustamatult toote/detaili parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote/detaili parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.
8.6. Kribinkrabin.eu ei vastuta:
– Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
– defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
– toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku kribinkrabin.eu-le enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud kribinkrabin.eu-le teatavaks saanud Kliendi isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

9.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress.

9.5. Meie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

9.6. Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.7. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.8. Kribinkrabin.eu kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, välja arvatud eelneval kirjalikul nõusolekul.

9.9. Kribinkrabin.eu jätab endale õiguse edastada Klienti puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.10. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9.11 Klient annab kribinkrabin.eu-le nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

10. KASUTAMISTINGIMUSED

10.1. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen lugenud ja nõustun Müügitingimustega“, nõustub Klient, et on tutvunud Müügitingimustega, neist aru saanud ja nõustub Müügitingimustega.
10.2. Kribinkrabin.eu kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Kribinkrabin.eu ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
10.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja kribinkrabin.eu Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
10.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka kribinkrabin.eu-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaebuste komisjoni või Kohtusse.

Tekkis mõni küsimus, millele ei leidnud vastust ?